Twee landen - vier projecten

PROJECT 1

RESCU


RESCU is een liefdadigheidsinstelling die werk biedt aan mensen met een mentale of fysieke beperking in een beschermde omgeving. Door hulp van BikesforZim gaan ze ook fieten onderhouden.

RESCU heeft als doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een lichamelijke beperking. De organisatie beschikt over tamelijk goed geschoolde technische krachten, die te weinig te doen hebben, en een ongebruikte infrastructuur dat veel potentieel heeft. Echter, RESCU is financieel afhankelijk van individuele giften, allocaties van het Zimbabwaanse ministerie van sociale zaken (‘Social Welfare’) en de verkoop en reparatie van kunstbenen en rolstoelen.

De som van deze inkomsten voorziet niet in het onderhoud en lopende kosten van RESCU als bedrijf met 14 ‘werknemers’, hoofdzakelijk mensen met een beperking. De mensen die nog dagelijks naar de werkplaats komen worden vooral door familie en bekenden privé onderhouden. Het project bestaat er in om een volwaardige fietsenmakers opleiding te realiseren.

Dit project heeft als primaire doelstelling om samen met RESCU een volwaardige fietsenmakersopleiding op te zetten voor mensen met een beperking, die zodoende een duurzame kans krijgen voor zichzelf te zorgen.

De secundaire – maar niet minder belangrijke - doelstelling van dit project is om honderden fietsen ter beschikking te stellen aan doelgroepen die een fiets erg hard nodig hebben, maar deze niet kunnen betalen, zoals schoolkinderen, kleine ondernemers en arbeiders.

Concreet zijn de doelstellingen:

  • Het inrichten van een trainingsfaciliteit in de RESCU werkplaats en het opleiden van 30 fietsenmakers / ondernemers per jaar.
  • Het verwerken van >350 fietsen en die klaarmaken voor distributie naar scholieren, arbeiders en kleine ondernemers.

Er zijn drie onderscheiden groepen:

1. De leden van de RESCU werkgemeenschap, hoofdzakelijk mensen met een lichamelijke beperking: het voorzien van een nuttige activiteit, het beheren en opknappen van gedoneerde fietsen, het lesgeven aan kandidaat fietsenmakers;

2. De ‘leerjongens en meisjes’: er zal een selectie gemaakt worden uit (a) kandidaten voorgedragen door de Child Welfare Protection Services (CWPS) en (b) kandidaten voorgedragen door BikesforZim en geselecteerd op basis van een aankondiging in het sociale medium Kubatana.

3. De indirecte doelgroep, de fiets afnemers en gebruikers (schoolkinderen, arbeiders, kleine ondernemers en handelaars.

Voor een volledige beschrijving van het RESCU project, klik hier.

Condimentum

PROJECT 2

CWPS


De organisatie stamt af van een eerder project genaamd Streets Ahead een organisatie die helaas aan wanbeheer ten onder is gegaan

CWPS heeft nu een solide reputatie. Allereerst proberen ze familieleden op te sporen of pleeggezinnen om zo weer aansluiting te vinden. Meestal lukt dat echter niet wegens de vaak slechte sociale thuis situatie die er verantwoordelijk voor was dat de kinderen de straat opgingen.

CWPS neemt ze onder haar hoede en probeert een thuis te zijn voor deze kinderen. Als de kinderen ouder worden zoekt CWPS praktische opleidingen om ze zelfstandig te maken.

Er is een goede samenwerking met RESCU. CWPS heeft een kantoor in het gebouw van RESCU. Betrouwbare kandidaten voor de fietsenmakersopleiding kunnen zo makkelijk geselecteerd worden. Een fiets is voor hen nu nog een onbereikbare droom, een opleiding kan die droom helpen verwezenlijken.

PROJECT 3

WCDT


Het Wadzanai Community Development Trust is een grassroot organisatie die plattelandsontwikkeling beoogt

Het is gelegen rond Uzumba Magunje Village in Mashonalnad Central, een kleine 6o kilometer ten noorden van Harare. De leden van deze gemeenschap van kleine boeren gebruiken al fietsen, maar op beperkte schaal.

Vaak moeten hun producten nog vervoerd worden op ‘scotch carts’. Deze door ossen voortgetrokken ‘bestelbusjes’ zijn nuttig maar traag. Fietsen vervoeren minder goederen in een keer, maar worden individueel gewaardeerd, vooral door jongeren De trustees van de WCDT zijn overtuigd van de impact die een fietsenmaker kan hebben op het beschikbaarheid, bezit en gebruik van fietsen in hun gemeenschap.

Van de mogelijkheid om leden van de gemeenschap te trainen om het fietsbezit en gebruik stimuleren zal gretig gebruik gemaakt worden van zodra training en fietsen beschikbaar worden. De facilitator en begeleider van deze trust, Mr Lavert Zungunde is een oud directeur van SOS Children’s Village. Hij zal de belangen behartigen voor de deze stichting in zijn betrekking met BikesforZim.

PROJECT 4

IMBA


IMBA is een stichting die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen en hun families op het platteland in Zimbabwe

IMBA’s Voedselzekerheid & Gezinsversterkingsprogramma reikt families de handvatten aan om zelf in hun voedselbehoeften kunnen voorzien, een gezond en verantwoordelijk leven te leiden en een kindvriendelijke omgeving te vormen voor hun kinderen.

Life skills educatie en Positief Ouderschapstrainingen zorgen dat onderwerpen als opvoeding, communicatie, kinderbescherming, rollen en verantwoordelijkheden en zelfzorg aan de orde komen. En door ze te helpen met het opzetten van een inkomensgenererende activiteit, zoals een kippen- of geitenproject of een groentetuin, vergroten zij hun inkomsten en voedselzekerheid. Voor de verkoop van hun producten lopen zij, vaak voor dag en dauw al, mijlen en uren naar de grote markt.

Maar met de fietsen van BikesforZim, zullen zij enorm veel tijd gaan besparen! En dat betekent: meer tijd voor hun gezin!

Imba zal een aantal fietsen toegewezen krijgen voor hun leaseproject.  Het idee is dat leden van de gemeenschap en partnerorganisaties fietsen kunnen huren die eventueel later overgenomen kunnen worden.

Uw bijdrage helpt deze mensen zichzelf te helpen