Over BikesforZim

DOELEN


De algemene doelstelling van Bikes for Zim is het vergroten van kansen voor Zimbabwaanse gezinnen om op korte en langere termijn in hun levensonderhoud te voorzien. Dat gebeurt door fietsen in te zetten in verschillende werkgelegenheidsproject(en). Uiteindelijk moet er toename gerealiseerd worden van fietsen voor woon-werk en schoolverkeer in Zimbabwe.

Onze Subdoelstellingen:
1. Het beschikbaar stellen van fietsen voor:
- Training in fietsonderhoud en -reparatie,
2. Het beschikbaar stellen van gebruik van fietsen door daartoe geselecteerde doelgroepen:
-   Schoolkinderen,
-  Kleine zelfstandige ondernemers
-  Lokale fietsenmakers
-  Gezondheidswerkers,
e. Arbeiders en andere loontrekkenden voor woon-werk verkeer
f. Lesgevers en leerlingen in veilig fiets gebruik in verkeer
3. Opzetten van technische werkplaatsen voor fietsonderhoud en -reparatie
4. Promoten van, en trainen in veilig fietsgebruik voor volwassenen en schoolgaande kinderen
5. Het verbeteren van de voorzieningen van fietsers om fietsen veiliger, aangenamer en meer sociaal aanvaardbar te maken.

Er zijn prioriteitscriteria aangelegd voor de doelgroepen van uiteindelijke ontvangers van de fietsen en er worden eisen gesteld aan afhandeling en verslaglegging van de gedoneerde fietsen.

De doelstelling is ook gemotiveerd door vaststelling dat er een ruime mogelijkheid bestaat om tweedehandsfietsen te verwerven en dat er een potentieel is van ‘goede gevers’ die er iets voor overhebben dat hun oude fiets nog van nut kan zijn.

Inzet van lokale partijen

BikesforZim heeft zich als doel gesteld om fietsen alleen in te zetten in Zimbabwe als er ook nieuwe kansen worden gecreëerd voor de lokale bevolking. Door goede contacten van BikesforZim met lokale non profit organisaties in Zimbabwe zelf kan de stichting goed zien waar de behoefte precies is in het land en kan er een snelle en verantwoorde selectie gemaakt worden van prioritaire fietsprojecten, zij het voor training in onderhoud en reparatie, voor ondernemerschap, of voor het bevorderen van de fietsveiligheid. Na toekenning van deze fietsen in de vorm van een project zullen hun kansen voor schoolresultaten, werk en inkomen snel verbeteren.

Omdat de stichting zowel in Nederland als in Zimbabwe actief is kan BFZ garanderen dat het geld en de giften (in de vorm van fietsen) ook echt terecht komen bij wie het hoort.

Zelf voorzienend
Zelfvoorzienende projecten staat tegenwoordig op nummer één als het gaat om “ontwikkelingshulp’ in armere landen. BikesforZim sluit zich hierbij aan en zal Zimbabwe niet overspoelen met Fietsen zonder dat er iets tegenover staat. Daarom zijn de lokale projecten ook zo belangrijk. Er moet een gedegen plan liggen vanuit elke organisatie voordat de eerste fiets bij zo’n project terechtkomt. Pas als blijkt dat het plan zelfvoorzienend is, en dus de fietsen duurzaam ingezet worden en er langdurige werkgelegenheid gecreëerd wordt, zal BikesforZim het project ondersteunen.

De donors hebben zelf ook invloed hierop. Hoe meer er gekozen word door de donors voor een bepaald project, hoe meer dat project door Bikes for Zim ondersteund gaat worden. Andersom geldt ook dat als er geen geld komt vanuit donors voor een bepaald project, dat er met de belanghebbenden van het project gepraat zal worden.

WERKWIJZE


De belangrijkste activiteit in Nederland is het verwerven van de fietsen en die klaar te maken voor verscheping naar Zimbabwe. Fietsen kunnen worden verkregen door ‘bulkdonaties’ waarbij een grote partij rechtstreeks gedoneerd wordt aan de stichting, of door individuele donatie van een fiets.

De gemeente Amsterdam is de eerste grote donor van weesfietsen. Een selectie van goede weesfietsen wordt apart gezet totdat er voldoende ruimte is om een 40-voets container te vullen. Weesfietsen zijn die fietsen die lukraak in de straten van Amsterdam voor langere periodes zijn geparkeerd en een probleem vormen voor anderen. Amsterdam is net als de meeste steden in Nederland gedwongen om gedetailleerde lokale wetgeving te maken om het probleem van het buitensporige aantal fietsen op straat in te dammen. Illegaal geparkeerde fietsen worden door stadswerkers verzameld en naar een centraal depot gebracht waar ze door de eigenaars kunnen worden teruggehaald (tegen een administratieve vergoeding die de kosten niet dekt!).

De gedoneerde fietsen vertegenwoordigen een deel van deze niet-geclaimde fietsen die de stad bestempelt om werkgelegenheidsprojecten in de derde wereld te ondersteunen.
Andere steden en gemeenten kunnen lid worden van dit solidariteitsnetwerk en weesfietsen ter beschikking stellen voor verzending.

Zakelijke partners, zoals fietsdetailhandelaren van grote fabrikanten, kunnen rechtstreeks een beroep doen op Nederlandse fietskopers en bieden hen een lagere aanschafprijs op voorwaarde dat zij hun oude fiets aan de stichting schenken.
Vrijwilligersgroepen kunnen een fietscollectie organiseren. De stichting kan sponsormateriaal leveren om dat tot een succes te kunnen maken.

Verschepen van fietsen

Wanneer er genoeg fietsen zijn verzameld om een 40-voet container te vullen, wordt een team vrijwilligers gevraagd om ze klaar te maken voor inpak voor het transport. Dit houdt in dat de pedalen er afgedraaid en aan het frame bevestigd worden door middel van ‘tie wraps’, de sturen worden dwars gezet, de (voor-)bagagedragers worden gedemonteerd, enzovoort, enz.

Zodra dat gedaan is, kan het laden beginnen, waar dan geprobeerd wordt om zo veel mogelijk fietsen, reserveonderdelen en gereedschap in de container te krijgen. Een paklijst wordt opgesteld tijdens het laden met fietsen die zijn gegraveerd en voorzien van en barcode. Dit moet dienen voor de bevrachter en voor ontvangende autoriteiten en kan gebruikt worden om eventuele individuele donoren op een later moment met de ontvanger te koppelen. Ideaal gezien worden deze inpakactiviteiten dagen over een weekend gepland om zeker te zijn van voldoende vrijwilligers.
Voor de eerste zending stond een team ter beschikking gesteld door de Gemeente garant voor de inpak en gebeurde die inpak door de week.

Ontvangst in Zimbabwe

De containers worden verzonden naar de haven van Beira en worden Zimbabwe binnengebracht via de Mutare grenspost. We hebben een overeenkomst met onze partners, de Rotary Dawn club van Harare en de St John Ambulance Association de douaneautoriteiten, om de donatie belastingvrij in te voeren.
Onze partners in Harare, RESCU and St Johns Ambulance garanderen de veilige opslag van de fietsen en werken nauw met FvA in de distributie en toekenning van donatie. Onze partners in Zimbabwe hebben een netwerk van fietsenmakers.

Training

De Zimbabwaanse partner  “BikesforZim Trust” is verantwoordelijk voor de selectie van de mensen die in aanmerking komen voor training en voor de organisatie en uiteindelijke keuze van toekenning van de fietsen. Zij leggen verantwoording af aan FvA in Nederland en worden van tijd tot tijd door hen gecontroleerd Zimbabwe heeft een breed netwerk van individuele wegkantfietsenleveranciers en reparateurs Onze partners zullen trainers uit hun midden selecteren en zullen lokale NGO's helpen bij het selecteren van de persoon om getraind te worden als fietsmonteurs.

Promoten van veilig fietsen

Met de hulp van andere partners wordt de verkeersveiligheidscursus en het bewustzijn bevorderd. Hoewel fietsen in de meeste huishoudens echt felbegeerde items zijn, is het gebruik ervan op de openbare weg vol gevaren. Fietsers moeten hoofdwegen delen met vaak vrij onattente autogebruikers. De vele goed aangelegde fietspaden van Harare zijn ernstig verwaarloosd en de meeste daarvan worden nu gebruikt als voetpaden terwijl fietsers de hoofdwegen moeten gebruiken. Veel ongelukken met fietsers doen zich 's nachts voor en slechts zelden is een fietser 's nachts duidelijk zichtbaar door effectieve verlichting.

Elke fiets die we verzenden en betalen, wordt geleverd met:
1. een e-mailadres van de donor (indien beschikbaar),
2. een folder over veilig weggebruik;
3. een LED-lampje voor gebruik 's nachts.

Bevordering van veilig fietsgebruik zal verder worden gepromoot door te pleiten voor het verbeteren van fietspaden en faciliteiten voor fietsgebruikers in het algemeen. Hiertoe wordt een speciaal programma gelanceerd met de lokale autoriteiten.

Uw bijdrage helpt deze mensen zichzelf te helpen