parallax background

Enthousiaste en gemotiveerde mensen die zich inzetten voor BikesforZim

“Bij mijn bezoeken naar Nederland ben ik altijd gechoqueerd door het overschot van tweedehandsfietsen. Vaak gaan ze gewoon in de afvalcontainer terwijl ik hier in Zimbabwe mensen zie die de meest basale middelen ontberen en die van zo’n weggegooide fiets in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien.”

Aad van Geldermalsen)

RESCU

RESCU is een in de 70-er jaren opgerichte ‘private vrijwillige organisatie’ (PVO), te vergelijken met een ANBI organisatie in Nederland, erkend door het Ministry of Social Welfare).

De doelstelling van de stichting RESCU is het creëren van werkgelegenheid in een beschermde omgeving voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ze beschikt over ruime werkhallen in het centrum van Harare en heeft een complement van zo’n 14 betaalde medewerkers, waarvan het merendeel een beperking heeft.

Zoals vele organisaties en bedrijven balanceert de organisatie op het randje van het faillisement en wordt het maar net drijvende gehouden met de productie en het aanpassen van onderbeen prothesen en het vervaardigen, invoeren en onderhouden van rolstoelen. De mogelijkheid de activiteiten uit te breiden met het opslaan, verwerken en gebruik van fietsen als lesmateriaal wordt gezien als een reddende levenslijn.

Het bestuur bestaat merendeels uit leden van de (oude) witte gemeenschap van Harare, terwijl het management wordt verzorgd door Zimbabwanen waarvan sommige zelf met een beperking.  RESCU is gelegen aan de ‘rustige kant’ van Hararestreet in de Kopje area van Harare.

Er is geen eigen website, manager is Fungai Mawarere, email: rescu.zim@gmail.com.

Partners

Partners In Nederland

BikesforZim heeft een aantal partners in Nederland. Ze variëren van bedrijven, openbare entiteiten (gemeenten), gemeenschapsgroepen en privé-personen. Ze helpen met praktische zaken en adviseren om te navigeren in de jungle van de Nederlandse ontwikkelingswereld.

Hun bijdragen variëren van directe donaties van fietsen, assistentie bij de inzamelingsacties, het werven van vrijwilligers, opslag, juridisch advies, enz …

Partners In Zimbabwe

Rotary club van Harare Dawn.Deze dynamische club helpt bij het vinden van vrijwilligers om te helpen bij het opruimen, het uitpakken van opslag en het voorbereiden van fietsen voor distributie en levering aan onze Zimbabwaanse partners. Ze zorgden voor de link met RESCU, de organisatie voor personen met een handicap die al bezig zijn met het repareren van rolstoelen.

Een aantal partners is al geïdentificeerd, andere potentiële begunstigden moet nog doorgelicht en beoordeeld worden op geschiktheid door BFZ. Deze organisaties variëren van scholen, grass-root organisaties, fietsenmakers, koepelorganisaties, enz.

Een roep om belangstelling voor een dergelijk project: ‘Om fietsreparateurs te trainen en fietsen te verdelen als een middel om inkomsten te genereren’, kreeg een overweldigende reactie van een brede reeks Zimbabwaanse organisaties. Meer dan 25 organisaties waren geïnteresseerd en kwamen met voorstellen over hoe de fietsen zouden worden ‘geassimileerd’.


Ons team


Onze Vrijwilligers

Aad van Geldermalsen

Voorzitter - Nederlandse ex-tropenarts, epidemioloog 28 jaar woon-en, werkzaam in Zimbabwe

Fungai Mawarere

Secretaris - Sociaal Werker en manager van RESCU

Don MacDonald

Penningmeester - ex-CFO van de Meikles group of companies in Zimbabwe, Rotary lid en bestuurslid van verschillende sociale instellingen; Elliot Mugamu, ex-bestuursvoorzitter van de grootste bank en investeringsmaatschappij van Zimbabwe (CBZ) en ondernemer

Stewart Wilson

Zimbabwaan entomoloog, ondernemer en bestuurslid van verschillende sociale organisaties

Marc De Bruycker

Belgisch, arts en ex-diplomaat voor de Europese commissie en ondernemer

Lavert Zungunde

Sociaal werker en ex-directeur van SOS Kinderdorpen.

Uw bijdrage helpt deze mensen zichzelf te helpen